อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...


โตเป็นหนุมแล้ว สำหรับ อชิ อชิรวัตติ์ มัสยวาณิช ลูกชายสุดที่รักของ โบ ชญาดา และ ฟลุค เกริกพล และเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดวัย 21 ปีไปเมื่อ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา

และปีนี้ น้องอชิ ก็ต้องเริ่มเกณฑ์ทหารแล้ว ล่าสุดมีรายงานว่า นายอชิรวัตติ์ ได้ทำการขอผ่อนผันการตรวจเลือก กรณีนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร มาตรา 27(2) ว่าด้วย หมวดที่ 4 การเรียกคนเข้ากองประจำการ มาตรา27 ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือก ทำการตรวจเลือก ตามกำหนด หมายนั้นอชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...


โดยนำใบสำคัญทหารกองเกิน บัตรประจำตัวประชาชนและประกาศษณียบัตร หรือหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย ถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่ว่าอยู่จนกว่าตรวจเลือกแล้วเสร็จ ให้ถือว่ากองเกินนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเว้นแต่ (1) ข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันสำคัญยิ่ง หรือไปราชการ ต่างประเทศ โดยคำสั่งของเจ้ากระทรวง (2) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษา วิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (3) ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานอื่นใด ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม อันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงคราม และอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม (4) บุคคลซึ่งกำลังปฎิบัติงาน ร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม (5) เกิดสาเหตุสุดวิสัย (6) ไปเข้าตรวจเลือกที่อื่น (7) ป่วยไม่สามารถจะมาได้ โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และ เชื่อถือได้ มาแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก กรณีตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นเหตุให้วันนี้ อชิ ไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวตามกำหนด

อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...
อชิ ลูกชายโบ-ฟลุค ตรวจเลือกทหารปีแรกใช้สิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่า...


เครดิตแหล่งข้อมูล : nineentertain

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์