โครงการนี้ออกมาเพราะกระแสข่าว ฟิล์ม ไม่ใช่ถุงรึเปล่า หึๆสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุขศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ (ศรอ.)สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 เวลา 12.30 – 14.00 น.ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร                                                ...................................................................................

12.30 น.                ตั้งขบวนบริเวณหน้าอาคารรัฐสาภ  ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการโครงการฯ คณะทำงาน                           และคณะนักเรียน13.00 น.                เข้าพบนายกรัฐมนตรี  นำโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ  ประธานคณะอนุกรรมการฯ คณะทำงาน และตัวแทนเยาวชน  ผู้ให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษารายงานสถานการณ์เอดส์  แสดงพลังขับเคลื่อนการป้องกันโรคเอดส์พร้อมมอบของที่ระลึก13.30 น.                นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทาย  ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับตัวแทนเยาวชนและคณะอนุกรรมการโครงการฯ14.00 น.                คณะนักเรียนและคณะอนุกรรมการโครงการฯ เดินทางกลับมาร่วมพิธีเปิดโครงการฯ                                ที่ลานด้านหน้าดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์  --------------------------------------------------------------------------


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้