super juniorคร๊า

( เ น้ น ค ยู ฮ ย อ น น ะ ค๊ ะ )

เราร๊ากกัลฮะ

อ ย า ก ใ ห้ เ น้ น รู ป คั ย ก็ อ บ อ ก ม า เ ร ย น ะ ค๊ ะ

เ ดี๋ ย ว นุ๊ ก จั ด หั้ ย

รู ป มั น เ ก่ า ไ ป ห น่ อ ย น ะ   มั่ ย ว่ า กั ล น ะ ค๊ ะ
 
 ถ้ า มี รู ป ไ ห ม่ ๆ ม า เ ดี๋ ย ว เ อ า ม า ล ง ไ ห้ ค่ ะ

( ไ ม่ ช อ บ ก้ อ อ ย่ า ด่ า กั ล น ะ ค๊ ะ )


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้